---

Originální obrazy Dekorační obrazy Dekorace

Originální obrazy

---
---
Prodej originálních obrazů a umělecké fotografie
Originální obraz je výjimečné dílo. Spojí li se myšlenka malíře s jeho manuální zručností, může vzniknout obraz, který nejen poslouží jako dekorace, ale má i jistý emocionální či myšlenkový přesah. Malíř vkládá do obrazů své vidění světa, vtáhne vás do děje, nutí vás přemýšlet nad obsahem ručně malovaného obrazu. Vnímejte jeho strukturu, barevný rozsah, hloubku, sdělení a nechte se inspirovat...

Čeští malíři obrazů vám představí svoje ručně malované obrazy. V dnešní době se malováním obrazů téměř nedá uživit. Malování obrazů se malíři věnují ve volném čase, proto je pro ně prodej obrazů tak důležitý. Potřebují vědět, že se jejich obrazy lidem líbí a přinášejí jim potěšení. Teprve když jsou obrazy mezi lidmi, dostává malířova práce smysl a obrazy konečně žijí svým životem...
---

Čáslava Martin

všechny obrazy autora >>

Originální obrazy s výrazným barevným podáním. Původní poselství zobrazovat jednoduché, běžné věci v prostých kompozicích, malované rychle během jednoho dne, posunul malíř obrazů Čáslava postupně na větší plátna se zachováním jednoduchosti námětu a nastolením výraznějších barevných akcentů. Mimoto, dál experimentálně rozvíjí portréty lidí. Na těchto figurativních obrazech se účelně vytrácí realita barev a někdy i tvarů, oboje podřízeno záměru malíře.Cabadaj Alexander

všechny obrazy autora >>

Je členem Unie výtvarných umělců. Žije a tvoří v Ústí nad Labem. Rád experimentuje s barvami, kombinuje techniky, tvoří asambláže a nemá vyhraněný styl malování. Rád dělá záměrně různorodé věci a bourá tak svůj rukopis. Pravidelně vystavuje a snaží se tak o další umělecký vývoj. Jeho originální obrazy zaujmou kvalitou provedení a vkusnými motivy. Je toho názoru, že obrazy mají být mezi lidmi. Tuto myšlenku podporuje také příznivými cenami svých obrazů. Všechny obrazy jsou opatřeny autorským listem dokladujícím originalitu a původ díla.Staňková Lucie

všechny obrazy autora >>

Je členkou Unie výtvarných umělců v Hradci Králové a vystavuje v galeriích po celé republice. Přitahují ji struktury, které jsou viditelným znamením vztahu. Struktura podkladu dává obrazu další rozměr, hloubku, charakter, ale musí být přirozená. To souvisí i s tématem, který někdy souzní, jindy vytváří zajímavé v kontrasty či dvojí pohled na to, co je prostor a co hmota. S oblibou tvoří obrazy na dřevoštěpkových deskách. Síla, která štěpky spojila do desky, už sama vytvořila určitý děj, strukturu vztahů a nakonec ornament. To je základní přírodní prvek, který prochází historií výtvarné kultury od počátku.Fürbacher Robert

všechny obrazy autora >>

Kreativní malíř malující především abstraktní obrazy, jejichž rysem je pestrobarevnost promlouvající k nám pocitovou otevřeností. Žil dlouho v Nizozemí, kde v letech 1988-1992 vystudoval soukromou uměleckou školu „Volnou akademii“, na které se věnoval především klasické holandské malbě. Od roku 1992 měl okolo 75 úspěšných výstav po celém Holandsku a Belgii. Po návratu do ČR žije tvůrčím životem v Trutnově. Svými obrazy se snaží dosáhnout určité harmonie v současném zmateném světě.Miková Karla

všechny obrazy autora >>

Prostřednictvím tzv. energetických obrazů se snaží šířit poselství lásky a poskytnout napojení na Univerzální energii. Obrazy tvoří znovuobjevenou technikou enkaustika, kdy jsou hlavními malířskými nástroji speciální žehlička a vosky. Energetické obrázky malované výhradně v meditaci vyzařují specifickou pozitivní energii.Radim Ranovic Novák

všechny obrazy autora >>

Malíř, který malování obrazů potřebuje k životu. Malovat olejem začal ve dvanácti letech, postupem času a studiem této technice propadl celým srdcem. V současné době již bez štětce nedokáže žít, prostřednictvím svých meditačních, snových a duchovních obrazů se snaží předávat lidem klid, možnost zasnění, relaxaci a pozitivní energii. I přes svoji vážnou nemoc neztrácí chuť tvořit a malovat. Inspiraci čerpá ze svého srdce, náměty či myšlenky si třídí při meditaci. Často ztvárňuje své sny či pocity.Vojíř Miloš

všechny obrazy autora >>

Známý královehradecký umělecký fotograf. Je členem Unie výtvarných umělců Hradec Králové, ve Svazu českých fotografů, titul ASČF, čestným členem Volného sdružení východočeských fotografů. Již 50 let se zabývá hlavně ženskými akty, portréty a abstraktní fotografií. Umělecké fotografie ženských aktů vynikají prací se světlem odhalujícím smyslnou krásu.Šimáček Miroslav

všechny obrazy autora >>

Je členem Unie výtvarných umělců. Typickým pro jeho originální obrazy můžeme shledat využívání tvrdých barevných kontrastů doplněných něžnými pastelovými valéry, je to paralela tvrdosti života s něžností vnitřního života. Miroslav Šimáček dává většinou přednost ztvárnění myšlenky, pocitu a duševního rozpoložení před vystižením reality a svůj tvůrčí proces nechává doznít v divákovi. Harmonie a klid, který může na diváka zapůsobit a z díla vyzařovat, si můžeme vysvětlit hledáním klidu jeho samotného a jako kontrast k jeho depresivnímu způsobu života.Blšťák Milan

všechny obrazy autora >>

Profesionální fotograf Milan Blšťák se makrofotografii věnuje od roku 1997. Jeho originální fotoobrazy přírody vás zavedou do světa drobných a snadno přehlédnutelných detailů, umožní vám poznat kouzla přírody, která jsou všude okolo nás. Nabízené foto obrazy mají jedinečné motivy, nejvyšší fotografickou kvalitu a značkové rámy Nielsen. Fotoobrazy Milana Blšťáka jsou podepsány autorem, vždy se jedná o originální uměleckou fotografii ! Nákupem fotografických obrazů tak získáte nejen dokonalý vizuální zážitek, ale i luxusní dekoraci na stěnu, která zdůrazní váš osobitý styl...Vacková Ludmila

všechny obrazy autora >>

Říká, že její malované obrazy vznikají spontánně, bez dlouhé přípravy, jako bezprostřední zachycení okamžitého rozpoložení duše. Maluje obrazy s motivy květin, tváří a snových krajin. Svoji velkou imaginaci promítá do obrazů, které hýří barvami, nutí k zamyšlení a bližšímu zkoumání.František J. Kalenský

všechny obrazy autora >>

Známý východočeský malíř a výtvarník. Je členem Unie výtvarných umělců a členem Arteterapeutické asociace ČR. Kromě své tvorby se věnuje arteterapii v léčebně výchovném ústavu Husův domov na oddělení drogové závislosti mládeže. Vyučoval výtvarnou tvorbu na Fakultě speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové. Realistické motivy, akvarelem malované krajiny, citlivá kresba aktů, to jsou obrazy Františka Kalenského.Gilbert Petr

všechny obrazy autora >>

Originální malíř obrazů sní svůj sen o krajině. Jeho obrazy hrají barvami a pocity, jsou plné neotřelých motivů a skrytých významů. Obrazy krajiny vás vtáhnou do poetického světa, kde se sny a realita stírají. Vstupte do této fantazie, začněte snít, objevujte nové světy, bavte se. Malíř Petr Gilbert maluje idealistickou představu toho, co viděl a přidává svoji fantazii. Žije a tvoří na samotě v Jizerských horách, maluje technikou olejomalby.Kalenský Aleš

všechny obrazy autora >>

Moderní a progresivní umělec. Plně využívá počítač v umělecké tvorbě. Nejde však o často vídané pseudoumělecké úpravy fotografií, nýbrž svoje obrazy od počátku tvoří ručně, jen štětec nahradila počítačová myš. Jeho koláže vás sugestivním způsobem vtáhnou do děje obrazu a zárověň vám poskytnou dokonalý vizuální zážitek. Velkoformátový digitální tisk, to je technika, kterou jsou obrazy vytvořeny. Obrazy jsou adjustované a ošetřené fixativem, zarámované a zasklené. Každý obraz bude vyroben pouze jako jediný originál a bude podepsán autorem!