malíř Martin Čáslava

Originální obrazy s výrazným barevným podáním. Původní poselství zobrazovat jednoduché, běžné věci v prostých kompozicích, malované rychle během jednoho dne, posunul malíř obrazů Martin Čáslava postupně na větší plátna se zachováním jednoduchosti námětu a nastolením výraznějších barevných akcentů. Kromě toho dále experimentálně rozvíjí portréty lidí. Na těchto figurativních obrazech se účelně vytrácí realita barev a někdy i tvarů, oboje podřízeno záměru malíře.