Fürbacher Robert

Kreativní malíř malující především abstraktní obrazy, jejichž rysem je pestrobarevnost promlouvající k nám pocitovou otevřeností. Žil dlouho v Nizozemí, kde v letech 1988-1992 vystudoval soukromou uměleckou školu „Volnou akademii“, na které se věnoval především klasické holandské malbě. Od roku 1992 měl okolo 75 úspěšných výstav po celém Holandsku a Belgii. Po návratu do ČR žije tvůrčím životem v Trutnově. Svými obrazy se snaží dosáhnout určité harmonie v současném zmateném světě.